Zootecnia

 

* FACULTAD DE ZOOTECNIA

2018

 

Acta Nº 01 de fecha: 09 de Enero

Acta Nº 02 de fecha: 23 de Enero

Acta Nº 03 de fecha: 06 de Febrero

 

 

 

 

2017

SESION ORDINARIA

 

Nº 001 Fecha: 17 de Enero

Nº 002 Fecha: 31 de Enero

Nº 003 Fecha: 14 de Febrero

Nº 004 Fecha: 28 de Febrero

Nº 005 Fecha: 18 de Abril

Nº 006 Fecha: 09 de Mayo

Nº 007 Fecha: 23 de Mayo

Nº 008 Fecha: 06 de Junio

Nº 009 Fecha: 20 de Junio

Nº 010 Fecha: 04 de Julio

Nº 011 Fecha: 18 de Julio

Nº 012 Fecha: 08 de Agosto

Nº 013 Fecha: 22 de Agosto

Nº 014 Fecha: 05 de Setiembre 

SESION EXTRAORDINARIA


Nº 001 Fecha: 31/Agosto/

Nº 002 Fecha: 12/Setiembre/

 

 

2016

SESION ORDINARIA


Acta  Nº 001  Fecha: 19/ enero/2016

Acta  Nº 002  Fecha: 03/02/2016

Acta  Nº 003  Fecha: 22/03/2016

Acta  Nº 004  Fecha: 12/ 04/2016

Acta  Nº 005  Fecha: 10/ 05/2016

Acta Nº 006 Fecha: 24/05/2016

Acta Nº 007 Fecha: 07/06/2016

Acta Nº 008 Fecha: 21/06/2016

Acta Nº 009 Fecha: 05/07/2016

Acta Nº 010 Fecha: 19/07/2016

Acta Nº 011 Fecha: 09/08/2016

Acta Nº 012 Fecha: 23/08/2016

Acta Nº 013 Fecha: 06/09/2016

Acta Nº 014 Fecha: 20/09/2016

Acta Nº 015 Fecha: 04/10/2016

Acta Nº 016 Fecha: 18/10/2016

Acta Nº 017 Fecha: 18/11/2016

Acta Nº 018 Fecha: 23/11/2016

Acta Nº 019 Fecha: 13/12/2016

Acta Nº 020 Fecha: 27/12/2016

 
SESION EXTRAORDINARIA


Acta Sesión extraordinaria Nº 001  Fecha: 19/ Abril/2016

Acta Sesión extraordinaria Nº 002  Fecha: 18/ Mayo/2016

Acta Sesión extraordinaria Nº 003  Fecha: 13/ Junio/2016

Acta Sesión extraordinaria Nº 004 Fecha: 13/Set/2016

Acta Sesión extraordinaria Nº 005 Fecha:  24/10/2016

 

 


 

 

 

 

 


Estas aqui: Otros Actas Consejo de Facultad Zootecnia